Kostnader

Något som vi tycker är väldigt intressant och viktigt när man funderar på att bygga hus är alla kostnader. Framförallt alla kostnader som inte bara är det faktiska priset för hus och tomt, utan allt runt omkring som inte är lika uppenbart. Här kommer vi fylla på i listan allt eftersom fakturor dyker upp för oss, men vi väljer att hålla hus och tomt utanför redovisning.

Förhandsbesked (Mjölby kom.)6 400 kr
Lagfart (Lantmäteri)1,5% av tomtpris+ 825 kr i avgift
Avstyckning av tomt (Lantmäteri)64 000 kr
Nybyggnadskarta (Mjölby kom.)4 300 kr
Bygglov + Startbesked (Mjölby kom.)23 500 kr
Geoteknisk undersökning (Tyréns) + grävning av provgropar32 000 kr
Ansökan om avlopp (Mjölby kom.)5 300 kr
Anmälan av värmeutvinning ur mark/bergvärme (Mjölby kom.)1 780 kr
Avlopp/trekammarbrunn med infiltrationsbädd (Diknings AB)70 000 kr
Borrad brunn för vatten (Norrköpings rörtjänst)118 000 kr
Nyanslutning av el (Tekniska Verken)38 000 kr
Ansökan om bergvärme (Mjölby kom.)1 800 kr
Kontrollansvarig25 000 kr
Vattenfilter (JMS) 26 000 kr
Vattenfilter (Svensk Vattenanalys)14 500 kr
Fiber-anslutning (Utsikt)28 000 kr