• FTX-ventilation

    Placering av FTX-ventilation

    Bengt hjälper oss med expertis inom VVS och det vi har pratat mest om är ventilation. Diskussionen vi har haft har inte varit om just valet av ventilationssystem, utan mer kring placering av aggregat och var vi ska dra alla…